Marijn Hollestelle (1977)

Wetenschaps- en techniekhistoricus           

Tijdens mijn studie natuurkunde aan de Universiteit Utrecht raakte ik gefascineerd door de geschiedenis van de natuurwetenschap. Aan het Instituut voor Geschiedenis en Grondslagen van de Natuurwetenschappen volgde ik de masteropleiding History of Science. Na mijn afstuderen in 2004 verrichte ik als wetenschappelijk medewerker diverse werkzaamheden voor het Universiteitsmuseum Utrecht en voor het Max-Planck-Institut für Wissenschaftsgeschichte in Berlijn. In 2006 begon ik aan mijn promotieonderzoek naar de Leidse theoretisch fysicus Paul Ehrenfest en volgde diverse post-doctorale cursussen, waaronder Wetenschapsjournalistiek. In 2011 promoveerde ik aan de Universiteit Leiden, maar niet voordat ik al een andere passie had gevonden, namelijk historisch onderzoek naar de opkomst en ontwikkeling van de Nederlandse polymeerwetenschap. Aan dit project werkte ik van 2010 tot maart 2012, als postdoctoraal onderzoeker bij de Stichting Historie der Techniek (TU/e). Daarna startte ik aan een kort onderzoek naar de coördinatiemechanismen die werkzaam zijn bij de Technologische Topinstituten, met name het Dutch Polymer Institute. Dit project voerde ik namens de SHT uit in opdracht van het Rathenau Instituut. 

Sinds 15 november 2012 ben ik bij NWO Chemische Wetenschappen werkzaam als beleidsmedewerker.

Momenteel werk ik aan een Engelse versie van mijn Ehrenfestbiografie en samen met Harry Lintsen aan een boek over de geschiedenis van kunststof in Nederland.

 

 

 

Disclaimer: De op deze webpagina naar voren gebrachte zaken betreffen mijn persoonlijke visie als wetenschaps- en techniekhistoricus.